Posted in Bài dịch

5 điều người ta thường nói mỗi khi gian dối

Một số câu trả lời phổ biến không nên bị bỏ qua. Continue reading “5 điều người ta thường nói mỗi khi gian dối”

Advertisements