Posted in Bài dịch, Kỹ năng, Tâm lý

5 biện pháp chủ động rèn luyện sức mạnh tinh thần

Người Hy Lạp cổ đại đã nhận ra mối quan hệ giữa tâm trí và cơ thể. Phải mất một thời gian dài để y học phương Tây chấp nhận quan điểm này, tuy nhiên khoa học vẫn phải tiếp tục chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần của chúng ta. Continue reading “5 biện pháp chủ động rèn luyện sức mạnh tinh thần”