Posted in Tâm lý, Tùy bút

Quá trẻ để chết

Mình không biết bắt đầu từ đâu nữa. Như thế nào nhỉ, di thư của Jonghuyn, gần như trùng khớp hoàn toàn với tất cả những gì mà mình đã phải trải qua. Continue reading “Quá trẻ để chết”

Advertisements
Posted in Tâm lý, Tùy bút

ĐỪNG ĐỂ NHỮNG CÁI MÁC MÀ NGƯỜI KHÁC DÁN LÊN NGƯỜI BẠN ĐỊNH NGHĨA BẠN LÀ AI

Nội dung bài viết chỉ nói đến những cái mác tiêu cực mà người khác gắn lên bạn mà thôi, còn nếu bạn được dán lên mình với những cái mác tích cực như: tốt bụng, thông minh, chu đáo,… thì xin chúc mừng, hãy cứ tiếp tục để những cái mác đó định nghĩa con người bạn đến hết đời đi =)) Continue reading “ĐỪNG ĐỂ NHỮNG CÁI MÁC MÀ NGƯỜI KHÁC DÁN LÊN NGƯỜI BẠN ĐỊNH NGHĨA BẠN LÀ AI”

Posted in Bài dịch, Kỹ năng, Tâm lý

5 biện pháp chủ động rèn luyện sức mạnh tinh thần

Người Hy Lạp cổ đại đã nhận ra mối quan hệ giữa tâm trí và cơ thể. Phải mất một thời gian dài để y học phương Tây chấp nhận quan điểm này, tuy nhiên khoa học vẫn phải tiếp tục chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần của chúng ta. Continue reading “5 biện pháp chủ động rèn luyện sức mạnh tinh thần”